ยินดีต้อนรับสู่การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า Krispy Kreme ประเทศไทย ข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมาของคุณมีความสำคัญสำหรับเราอย่างยิ่ง ขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาเพื่อทำแบบสำรวจของเรา

- - - -

 
 
Powered by smg Service Management Group